5S Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Endüstriyel tertip, düzen ve temizliğin, “sürdürülebilir verimliliğin” en önemli aracı olduğu farkındalığı, bu eğitimin çıktısıdır. Kuruluş içerisinde sistematik bir şekilde uygulamaya alınması, yönetilmesi ve sürekliliğinin sağlanması yönünde alışkanlıklar kazandırılır.

Eğitimin İçeriği:

Gerekli olanın gereksiz olandan ayrılması
Yararsız olandan kurtulmak
Her şey için bir yer tanımlamak
Her şeyi kendi yerinde konumlandırmak
Temizlemek – Temiz tutmak
Bir daha kirletmemek (PDCA)
Referans durumlarını tanımlamak
Bu durumların korunması için gerekli tüm faaliyetlerin standardizasyonu (SDCA)

Öneriler;

Eğitim, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenler, atelye çalışmaları ile uygulamalı olarak tekrarlandığında kalıcılığı artmakta. 1 gün olarak yapıldığında daha çok eğitim salonunda teorik olarak ders işlenebilmekte bu nedenle, atelye çalışmalarını da içeren önerilen gün sayısı 2 dir. Eğitim çıktılarına katkı açısından üretim çalışanlarının yanı sıra, mühendislik, bakım ve lojistik bölümlerinden katılım önemlidir.