Çalışma Postasında Kaizen

Eğitimin Amacı:

KAIZEN kültüründen yola çıkarak, bir üretim/montaj postasında verimlilik analizi yapıp, değer yaratmayan tüm işlemleri bularak bunları ayrıştırıp (yürümeler dahil), sadece ürüne değer katan operasyonları standardize edebilmek.

Eğitimin İçeriği:

Kaizen nedir?
Kaizen işleyişi
İlgili bölgenin/postanın seçimi
Çalışma Postasnın gözlemlenmesi
Toplanan verilerin analizi
Problemlerin tespiti
İyileştirme önerilerinin hazırlanması
İyileştirme önerilerinin hazırlanmasında genel tavsiyeler
Hareketlerin iyileştirilmesi
Yürümelerin iyileştirilmesi
Çevrimsel olmayan işlemlerin iyileştirilmesi
İş yüklemelerin iyileştirilmesi
Önerilen iyileştirmelerin değerlendirilmesi
Bakım ile görüş alış – verişi
Operatörlerle görüş alış – verişi
Deneme (Uygulama)
Standardizasyon önerileri
Yeni Operasyon föyünün yazılması

Öneriler;

Eğitim, 12 – 16 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenler, atelyede seçilen bir üretim/montaj postasında uygulanarak somutlaştırılır. Atelye çalışmalarını da içeren haliyle olması gereken gün sayısı 2 dir. Eğitim çıktılarına katkı açısından üretim çalışanlarının yanı sıra, mühendislik, bakım ve lojistik bölümlerinden katılım önemlidir.