Değer Akış Analizi

Eğitimin Amacı:

Çalışma, işletme girişindeki ham maddeden müşteriye teslim edilecek nihai ürüne kadar tüm süreci inceler. Performansı artırıcı tüm teknikler katılımcılara transfer edilerek, onlarda oluşacak bilgilerle, rekabet gücünü sağlayabilmek amacıyla, şirket kaynaklarını daha akılcı ve etkili kullanmak için katma değer üretmeyen tüm faaliyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların yapılması ana amaçtır.

Eğitimin İçeriği:

Değer nedir? Nasıl Yaratılır?
İsraf nedir? Nasıl başa çıkılır?
PDCA _ STANDARDİZASYON
Değer Akış Diyagramı
Değer Akış Saha Çalışması
Değer Akış Salon Çalışması
Analiz -Sentez
Yeni Akış Standartı

Öneriler;

Eğitim, 12 – 16 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenler, atelyede seçilen ürünün tek bir parçasına uygulanarak somutlaştırılır. Atelye çalışmalarını da içeren haliyle olması gereken gün sayısı 2 dir. Eğitim çıktılarına katkı açısından üretim çalışanlarının yanı sıra, mühendislik, bakım ve lojistik bölümlerinden katılım önemlidir. Üzerinde uygulama yapılacak ürün ve bu ürüne ait tek parça eğitim başlamadan önce kararlaştırılmalıdır.