Fasilitasyon Sanatı

Eğitimin Amacı:

Kararlar noktasında aidiyet hissedilmesini, katılım gösterirken insanların kendilerini rahat hissetmesini, her katılımcının fikirlerinin alınmasını sağlayacak bir yapı geliştirmeyi, kişilerin toplantıya / takım çalışmasına yaptıkları katkıdan dolayı iyi hissetmelerini sağlamak ve karar alınabilen çalıştaylar yapabilmek temel amaçtır.

Eğitimin İçeriği:

Fasilitasyon Nedir?
Fasilitatör Yetkinlikleri
Fasilitasyon ve Karar Verme Süreci
Rol Karmaşası
Net Olmayan Fasilitasyon Amacı
Sürece Karşı çıkma
Kuralların Net Olmaması
Fasilitasyon Sürecinde Modeller
Dünya Kafe Modeli
Değişim Çarkı Modeli
Kano Modeli Modeli
Yapılabilir-İhtiyaç-İstek Matrisi Modeli
Zihin Haritası Modeli
Süreç Değerlendirme Modeli
Takım Olma Modeli
Beyin Fırtınası / Tersine Beyin Fırtınası Modeli
6 Şapkalı Düşünce Modeli
Fasilitasyon Çıktılarının Kayıt Altına Alınması
Çıktıların Raporlanması / Takip Edilmesi
Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Öneriler;

Eğitim, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 2 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.