İletişim ve İkna Teknikleri

Eğitimin Amacı:

Konumuz insanları, kısa zamanda, kolayca “hayır” dan “evet” e döndürebilmenin yolculuğudur. Her zamanki bir alışıldık sunuma hayır derken neden farklı bir sunumda evet oluşur? İletişimin ve bazı tekniklerin ikna sürecindeki destekleri nelerdir? Eğitim bu sorulara birlikte yanıt arar.

Eğitimin İçeriği:

İletişimin temel özellikleri
Etkili iletişim kurma süreci
İletişimde, dinleme-anlama ilişkisi
Dinleme ve soru sorma yeteneklerini geliştirme.
İletişimde algılama, tutum ve davranış
İletişimde çatışma ve yönetimi
İletişime sihirli anahtar “empati”
İletişimde engeller
Geri Bildirim süreci ve değişimi kolaylaştırmada olumlu geri bildirimin etkisi
İknanın psikolojisi / anahtarı
Etkili uzlaşma için gereken şartlar
İnsan hareketlerini yönlendirmede bağlılık ve tutarlılık
Herkese ulaşmanın sihirli yolları
Şartlandırma ve ilişkilendirme
Engellerle (içsel ve dışsal) çalışma ve koçluk edilende kendine güveni geliştirme stratejileri.
Amaç belirleme, eylemleri tasarlama ve ilerleme ve sorumluluk sağlama için koçluk yetkinlikleri
Takdir etme süreci
Güç veren “teşekkür” ve güç veren “özür”
İnsanları etkilemek / Etkinin silahları
İnsanlara “değerli olduklarını” hissettirmek
Kabul etmeyi ve ulaşmayı başarmak
“Hayır” ı duyana kadar devam etmek
Beyin “Hayır” dan “Evet” e nasıl gidiyor

Öneriler;

Eğitim, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 2 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.