Kurumsal Eğitim Analizi

Workshop Amacı

Workshop niteliğinde bir grup çalışmasıdır. Eğitim ihtiyacı belirlenecek grubun katılımı ve
bir takım koçu ile gerçekleşir.

Takım çalışması şöyle gerçekleşiyor. Örneğin, yönetici profilinin eğitim ihtiyacını belirlemek
istiyorsunuz ya da bir meslek grubunun eğitim ihtiyacını belirlemek istiyorsunuz. Bu grubu
temsil edeceğini düşündüğünüz çalışanlarınızdan bir grup oluşturuyorsunuz. Gruba takım
koçluğu yapılarak, hedefler netleştiriliyor ve bu hedeflere giden yolda da ihtiyaç duyulan
yetkinlikler ve dolayısıyla eğitimler ortaya çıkarılmış oluyor. Ücret talep edilmeden yapılan
bu çalışma ½ gün sürüyor.

Öneriler;

Çalışma, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Katılımcılar
çalışma öncesi belirlenmeli ve mümkünse çalışmadan kopmamalı.