Problem Çözme

Eğitimin Amacı:

Bir çalışma grubu ile ya da bireysel olarak problem çözme etaplarına hakim olunarak, her problemi içeriğinden bağımsız olarak sistematik bir şekilde çözme alışkanlığı kazanmak. Özellikle grup çalışmalarında hızlı ve doğru karar alabilmek.

Eğitimin İçeriği:

İyileştirme çalışmalarında grup çalışmasının etkisi
Grup çalışmasını başarıya ulaştıran etkenler
Düşünme mantığı
Beyin fırtınası
Gerçek problem nedir?
Muhakeme testi
Problem çözme etapları
Denge matrisi
Pareto diyagramı
Neden – sonuç diyagramı
Karar matrisi
QC-STORY
Gantt diyagramı

Öneriler;

Eğitim, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 2 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her türde çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.