SMED Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Üretim değişikliklerinde karşılaşılan kalıp değişimlerinde, üretilmekte olan bir ürünün son parçasından yeni bir ürünün ilk kalite onaylı parçasına kadar geçen sürenin kısaltılması ana amaçtır, hatta tekli dakikalara düşürebilmek. Başlangıç-Bitiş sınırları nasıl tanımlanır? Hangi dinamikler denetlenir? Gelişimin gerekçesi nedir? Neden STANDARDİZASYON? Sorularına cevap arar..

Eğitimin İçeriği:

SMED Nedir?
Standardizasyonun Rolü?
Verimlilik nedir? Ne değildir?
SMED Saha Çalışması
Kalıp değişimin videoya alınması
SMED Salon Çalışması
Analiz -Sentez
Yeni İmalat Değişikliği Standartının yazılması
Yeni standarta göre kalıp değişikliği

Öneriler;

Eğitim, 12 – 16 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenler, atelyede seçilen pres tezgahına uygulanarak somutlaştırılır. Atelye çalışmalarını da içeren haliyle olması gereken gün sayısı 2 dir. Eğitim çıktılarına katkı açısından üretim çalışanlarının yanı sıra, mühendislik ve bakım bölümlerinden katılım önemlidir. Uygulama yapılacak pres tezgahı ve kalıplar eğitim başlamadan önce kararlaştırılmalıdır.