Toplantı Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Sinerji, takım olabilmek, çalışanlarımızı süreçlere dahil etmek evet tüm bunlar oldukça gerekli şirket hayatımızda. Diğer yandan zaman kayıpları, çatışmalar ve karar alınamadan bitirilmek zorunda kalınan toplantılar. Bu eğitim etkili, verimli ve karar alınabilen toplantı süreçlerine yakından bakmamızı ve neyi farklı yapmamız gerektiği konusunda farkındalığı amaçlamıştır.

Eğitimin İçeriği:

Bir Toplantıda Karar Verme Süreci
Toplantı Başkanı Olarak Fasilitatör
Toplantıya Hazırlık
Toplantı ve Sunum Teknikleri
Toplantılarda Çatışma Yönetimi
Fasilitasyon (Toplantı) Teknikleri
Çıktıların Raporlanması
Örnek fasilitasyon Çalışmaları

Öneriler;

Eğitim, 12 – 16 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 2 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.