Sunum Teknikleri

Eğitimin Amacı:

Bir toplantıda, eğitimde, sunumda topluluk önünde rahatça konuşabilme yetkinliği kazanabilmek. Sunum materyallerini tanımak ve kullanabilmek. Sahnede vücut dili, jestler, mimikler, kısaca sözsüz iletişim becerilerini geliştirebilmek. Bir sunuyu en kısa sürede en çok şeyi anlatacak şekilde hazırlayabilmek, bu eğitimin amaçlarındandır.

Eğitimin İçeriği:

Dinleyici üzerinde etki bırakan bir konuşmacı olmak ve sunum mesajının ikna ediciliği
Jestler ve mimiklerin etkili olarak kullanılması
Görsel malzemenin hazırlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar
Akılda kalıcı ve ikna edici sunumlar için önemli ipuçları
Dinleyicinin /Dinleyicilerin Dikkatlerini Yakalama ve Canlı Tutma Teknikleri
Sunum için etkili açılış seçenekleri
Dinleyiciyi/dinleyicileri sunuma dahil etmek ve dikkatleri yüksek tutmak için öneriler
Görsel Malzemelerin Kullanılması
Temel kurallar (Yazı dili, renk seçimi, ekipmanlar vd.)
Eğitim yardımcı araç gereç ve kullanımı
Teknolojik yenilikleri sunumlarda kullanabilme
Sunuş çeşitleri ve uygulamaları

Öneriler;

Eğitim, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 2 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.