Takım Olabilme

Eğitimin Amacı:

Çoğu zaman bireysellikten daha etkili sonuçlar alınabilen takımca çalışmak, dinamikleri ve ruhu iyi anlaşılmadığında karmaşalara ve çatışmalara da gebe olabilir. Takım ruhu, tek bir amaç etrafında bir araya gelebilmek, etkili iletişim (doğru dinleme, doğru ifade etme ve doğru anlama) ile amaçlanan sinerjiyi yaratabilmek. Birbirlerini tamamlayarak hareket edebilen bir ekip yaratabilmek.

Eğitimin İçeriği:

Neden Takım Olmak?
Takım Olmanın Niteliği
Takım Oluşturmak
Takımların Duygusal Zekasını Oluşturmak
Küçük kazançların Gücü
Ortak Hedef Oluşturmak
Hedefe Ulaşmadaki Engeller
Hedefe Ulaşmadaki Destekler
“BİZ” olabilen Zihin Yapısı (Sahiplenmek)
Takım Üyeleri Arasında Güven Yaratmak
Takım Çalışmasında Gözlem ve İletişim Dinamikleri
Çözüme Giden Tek Yol, Şiddetsiz İletişim
Takım Liderliği

Öneriler;

Eğitim, 15 – 20 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 1 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.