Yönetimde Temel Davranışlar

Eğitimin Amacı:

Bir yöneticide olması beklenen temel yetkinlikler üzerinde durulur. Katılımcıların örnek olaylaylarla bu yetkinlikleri içselleştirmesi amaç alınmıştır. Örnek olarak yönetmek, ulaşılabilir olmak, öncelikleri belirlemek ve yönetmek bunlardan bazıları..

Eğitimin İçeriği:

Yöneticiliğin Temelleri Bireysel/Grup Çalışması
Yöneticilikte Davranış Biçimlerimiz
Yöneticilik pozisyonunda Kendin Olmak
Pasiflik-Saldırganlık-Girişkenlik
Yöneticilik Üzerine Örnek Olay Çalışmaları
Koru-Kurtul-Kazan

Öneriler;

Eğitim, 12 – 16 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 1 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye yönetici ve potansiyel yönetici profilinin katılması uygun ve önemlidir.