Endüstriyel Danışmanlık

“Rekabet” kelimesini, hayata tutunabilmek, varlığını sürdürebilmek için değişen ortam şartlarına uyumluluk olarak tanımladığımızda, bir çok canlı türünün değişen iklim şartlarına göre kendini yenileyemediği diğer bir deyişle karşılaştığı yeni koşullara adapte olamadığı için yok olduğu bilinen bir gerçek.

Üretim ya da hizmet proseslerinde de durum aslında bundan hiç  farklı değil. Kendini yinelersen ömrün çok fazla değildir, yok yeni oluşan koşullara göre kendini yenileyebilirsen varlığın sürdürülebilir haldedir.

İşletme olarak kendinizi yenileyebilmeniz, kalite-maliyet-süre başlıklarında mevcuttan farklı yapabiliyor olmanız demek ve üstelik kendi çalışanlarınız ile. Biz danışmanlar da tam burada devreye giriyoruz,  yani senden yeni bir sen doğabilmesi için sana ışık olmaya çalışıyoruz.

Yenilenmek,  kendi küllerinizden doğmak, çalışanlarınızla rekabetçiliğinizi inşa etmek, yumurtanın içeriden tıklanması ile eşdeğer. Demek istediğim çalışanların bu konuda başı çekecek, danışman değil! 

Bu bağlamda biz danışmanlara düşen, çalışanlarının içinde zaten var olan liderliği onlara farkettirebilmektir diye düşünürüm.

Diğer yandan, işletmede karlılık sürdürülebilir değilse tüm bu söylemler güzel laflardan öte geçemez elbet. Endüstriyel konu başlığında, Lemi’nin işletmeniz için üretebileceği faydalar, maliyetlerinizin  ve işlem sürelerinizin iyileştirilmeleri ile sınırlı.

Maliyet ve işlem sürelerinizin iyileştirilmesi için, israflarınızı keşfettikçe, yok edebildikçe ve “o anın en iyi iş yapma şeklini standardize edebildikçe” nefes alır ve daha da iyisini araştırmak için isteklenirsiniz. Gelin şimdi israflarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilecek araçlara yakından bakalım.