Takım Lideri Parkuru Eğitimleri

Liderlik ve Aşk. İki kelime üzerine de uzunca düşünmüş, yazmış, çizmiş insanlar. Kimileri anlamış, içselleştirmiş, girmiş bu kavramların içine ve “olmuş” lar. Dikkat çekmek istediğim yer, her ikisi de bir insan için “olma” halidir  yani “yapma” değil.

Diğer yandan ikisi de dönüştürücüdür. Aşk varsa, insan bir halden başka bir hale dönüşür ve eskisinden eser kalmaz. Lider varsa bir ekip dönüşür, şirket dönüşür, ülke dönüşür.

İkisi de kişinin dışında aranmaz, zira içindedir. Her ikisine de ulaşmak için, kişinin kendine yolculuk başlatması gerekir. Yolun elbet sonu yoktur.  “Gerçek usta, çırağının içindeki lideri ona farkettirendir” sözü bu nedenle bu kadar kıymetlidir.  Japonların bu seviyedeki bir usta için kullandıkları “sensei” kelimesi çok şey anlatır. Bir sensei usta bir koçtur, usta bir mentördür, usta bir yol göstericidir. Oralarda denirki, “iyi bir lider” varsa, mutlaka yanında “iyi bir sensei” vardır.

Liderlik Kasları

Başlatabilmek: Kendi çizdiği büyük resme ulaşabilmek için şimdiden harekete geçebilmek.

Katabilmek: Çevresini, ekibini başlattığı harekete inancıyla dahil edebilmek.

Bitirebilmek: Ekibiyle beraber çizdiği büyük resme ulaşabilmek.

Öğretebilmek: İlk üçünü bir başkasına da öğretip kendi liderlerini yetiştirebilmek.

Söz konusu kaslar ne denli çalıştırılırsa elbet liderin dönüştürücülüğü o denli güçlü olur.

Takım Liderliği

Yönetimde Temel Davranışlar

Etkin Liderlikte Koçluk

Takım Çalışması

İletişim Teknikleri

Ekibimle Problem Çözebilmek

Farklılıkların Yönetimi

Yöneticiliğin Eğitsel Rolü

Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Yazma Sanatı