Problem Çözme

Problem Çözme

Eğitimin Amacı: Bir çalışma grubu ile ya da bireysel olarak problem çözme etaplarına hakim olunarak, [...]
Kanban Eğitimi

Kanban Eğitimi

Eğitimin Amacı: Üretimin tam zamanında gerçekleştirilmesi için, tüm süreçlere ne zaman ve ne miktarda üretim [...]
Değer Akış Analizi

Değer Akış Analizi

Eğitimin Amacı: Çalışma, işletme girişindeki ham maddeden müşteriye teslim edilecek nihai ürüne kadar tüm süreci [...]
5S Eğitimi

5S Eğitimi

Eğitimin Amacı: Endüstriyel tertip, düzen ve temizliğin, “sürdürülebilir verimliliğin” en önemli aracı olduğu farkındalığı, bu [...]