YETİŞKİN EĞİTİMLERİ

Program tanıtımına (Yetişkinler İçin Eğitim Tasarımı & Eğiticinin Eğitimi) eğitim ihtiyaç analizinden başlamak isterim. Zira farklı yaşların farklı ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçların giderilmesinin öğrenilmesine yönelik programları irdelediğimizde eğitim parkurları ile karşılaşmaktayız. Yaşa göre ihtiyaçlarımız kişisel olabildiği gibi mesleki de olması söz konusu. Bu bağlamda ihtiyaçlar değiştikçe öğrenme yöntemleri de değişiyor demek mümkün. Bu bilimsel netlik dikkate alınmadığında öğrenmesi az eğitimlerin (verimsiz) ortaya çıkması da kaçınılmaz oluyor. Aşağıda, yıllara göre değişen öğrenme şekillerindeki farklılık bilgilerini başlıklar halinde paylaşmak isterim.

6-20 yaş Pedagojik Formasyon
20-60 yaş Androgojik Formasyon (Yetişkinlerde Öğrenme)
60-60+ yaş Geriatrik Formasyon

36 yıllık meslek hayatımdaki deneyimlere dayanarak diyebilirim, mesleki eğitimler genellikle, yapılacak işlerin istediği yetkinlikler ile kişilerde bulunan yetkinliklerin farkı olarak ortaya çıkıyor. Tabi burada işin istediği yetkinlikler ne kadar doğru belirlenirse ortaya çıkan eğitim ihtiyacı da ancak o kadar doğru olabiliyor.

Diğer yandan kişinin kendi gelişimi için isteyebileceği eğitimler var ki bunlar çok değişken. Zira, tamamen düşlediği kariyer yolu ile ilgili tüm eğitim konuları. Hele hele bir de kişinin kendi potansiyelinin farkında olmaması nedeni ile ihtiyacı olmasına rağmen adlandıramadığı öğrenme konularını da eklersek karmaşık yapı daha da kocaman bir hale geliyor.

Programın “eğitim ihtiyaç analizi” bölümü bu konulara ışık olmaya yarıyor elinden geldiğince ve ileriki yaşamında eğitimcilik bir meslek olarak yaşanacaksa bu konu ile ilgili kasları geliştiriyor. Eğitim ihtiyaç analizi üzerine Workshop yapmayı öğreniyor katılımcı bu bölümde.

İkinci sırada eğitim tasarımı var ve bu elbette “Yetişkinler İçin Eğitim Tasarımı” başlığı altında incelediğimiz bir bölüm. İnsan davranışlarının biçimlendirilmesinde ve değişmesinde bireyin içinde büyüyüp yaşadığı toplumun gelenek ve görenekleri, kültürü de önemli bir rol oynuyor. İnsan’ın içinde yaşadığı toplum belirli türden davranışları istenen, uygun, beğenilen davranışlar olarak pekiştiriyor. Bazı davranışları ise yeriliyor, benimsenmiyor ve zamanla sönüyor. Bireyler ailede, okulda ve iş yerlerindeki deneyimleri ile sosyalleşiyor, öğrenmenin biçimlenmesinde önemli etkilerden biri de işte bu birey-toplum etkileşiminin niteliği.

Öğrenme sitili terimi, son yıllarda özellikle David A. Kolb’ un «Yaşantısal Öğrenme Kuramı» nın bir uzantısı olarak öğrenme terminolojisine girmiş durumda. Buna göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve bu öğrenmenin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilebilir. Yaşantısal öğrenme, eğitim, iş, ve kişisel gelişim arasında bağ olan bir çatıyı takip eder. İş taleplerini tanımlayan ve eğitimsel amaçlara uyan bir sistem sunar ve yaşantısal öğrenme metotlarıyla sınıf ve gerçek dünya arasında geliştirilebilen bağlantıları vurgular. Her bir öğrenme biçimini simgeleyen öğrenme yolları birbirinden farklıdır. Bunlar sırasıyla, Somut Yaşantı için “Hissederek”, Yansıtıcı Gözlem için “izleyerek” Soyut Kavramsallaştırma için “Düşünerek”, Aktif Yaşantı için “Yaparak” öğrenmedir.
Ancak, bireyin öğrenme stilini belirleyen tek bir biçim bulunmamaktadır. Her bir bireyin öğrenme stili bu 4 temel biçim’in bileşenidir. Tüm bunlardan yola çıkarak “Yetişkinlerde Eğitim Tasarımı” bu dört öğrenme profili dikkate alınarak yapılır. Aslında öğretmeye ya da öğrenilmeye çalışılan da budur.

YETİŞKİNLER:

• Merak ve ilgi duymadıkları konuları öğrenmekte zorlanırlar
• Gerçek hayatta uygulayabilecekleri bilgileri ve örnekleri öğrenmek isterler
• Yasaksız ve rahat bir ortamda, hata yapabilmelerine, yaratıcılıklarını kullanmalarına ve gerçek yaşam deneyimlerini dile getirmelerine olanak verildiğinde daha kolay öğrenirler
• Öğrenmek için ihtiyaç duymaları gerekir
• Ölçülen ve değerlendirilen bilgiyi daha kolay akıllarında tutarlar

Bu esaslar baz alınarak bir eğitim nasıl tasarlanır ? Aranan yanıt bu soruyadır..

Üçüncü sırada yetişkin eğitimini verecek eğitmenlerin yetiştirilmesi var. Bu bölüm “eğitmek ve öğretmek” fiillerinden kendini arındırabilmiş eğitmenlerin dünyası. Zira bu bölümde işlenen konular öğretmeye değil eğitmende, katılımcının öğrenme arzusunu üst seviyede tutmaya yönelik kasların geliştirildiği bölüm. Şu gerçekten yola çıkılır; Yetişkin kendi öğrenmesini kendi seçer, ona asla bir şey öğretilemez. Bu bölüm bu cümleye inanan eğitmenler için demek en doğrusu sanırım. Hal böyle olunca eğitmen egosunu kovaladığımız bir bölüm de diyebiliriz.

Dördüncü ve son bölüm eğitim değerlendirmesi ile ilgili ki bu, ilgili eğitimi ve bir yetişkin eğitimcisi olarak kendimizi geliştirme fırsatı yakaladığımız işin hediyesi bölümü, aynı zamanda fayda – maliyet analizi yapmamıza da yarayan bilgiler içeriyor.

Sözün özü; Küçük ya da büyük, bir kurumla karşı karşıyasınız.

• Eğitim ihtiyaç analizinizi yapabilirim
• İhtiyaç duyduğunuz bir konuda eğitim yazabilirim
• İç eğitmen yetiştirebilirim

Diyebilecek biri olma haline geliyorsunuz. Elbette niyet ve çaba bu yolda tek yoldaşınız.